לוגו עיריית שדרות
סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת שדרות.
במסגרת מלגת מעורבות חברתית תשפ"ב יחולקו 400 מלגות על בסיס כל הקודם זוכה!
ההרשמה למלגה עד 7/11/2021   ג' כסלו תשפ"ב

א. זכאים להגיש בקשה
תושבי שדרות על פי תעודת זהות
סטודנט הלומד בשני סמסטרים עוקבים (א' ו-ב')
סטודנט הלומד במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
סטודנט לתואר ראשון אשר לומד לפחות 16 שעות שבועיות
סטודנט לתואר שני בתכנית לימודים מלאה
סטודנט הלומד לימודי הסבה לתעודת הוראה
סטודנט הלומד לימודי תעודת הנדסאי המוכר ע''י מה''ט
סטודנט הלומד בכיתות י"ג - י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
סטודנט הלומד בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.
סטודנט הלומד בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.

סטודנט הלומד בקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים" – על אישור הלימודים לציין בפירוש כי הקורס מתוקצב ומפוקח ע"י האגף הנזכר לעיל.

לנוחיותך כאן קריטריונים לזכאות למלגת מעורבות חברתית

ב. התחייבות
המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע פעילות קהילתית במסגרות המשתתפות במלגת מעורבות חברתית בעיר שדרות, בהיקף של לפחות 140 שעות שנתיות.
כמו כן נדרשת השתתפות בטקס סיום פעילות.

ג. הכנת המסמכים

  1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן:
  2. הנחיות להכנת המסמכים:
    • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
    • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1.5 מ"ב (1500KB)
    • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 15 מ"ב (15000KB)
  3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל* הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בטופס הבקשה!
*פרט לאישור לימודים ומערכת שעות אותם ניתן להגיש במועד מאוחר יותר, תאריך סופי להגשת אישורים אלו הינו 11/11/21*

שים/י לב שכל הפרטים שהזנת בטופס הבקשה נכונים, בדוק היטב שכתובת המייל והטלפון שהזנת עדכניים ומדוייקים - שכן אלו ישמשו אותנו לצורך יצירת קשר איתך.

יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:"
במידה ולא צירפת מספר מסמכים, תוכל לאחר קבלת הודעה זו לצרף אותם במועד מאוחר יותר (אך לא יאוחר מתאריך סיום הגשת הבקשות).

במקביל לשליחת הבקשה יתקבל אצלך מייל המאשר את הגשת הבקשה.

שים לב!
קבלת המלגה מותנית בשליחת כלל המסמכים כולל אישורי לימודים ומערכת שעות.
שליחת המסמכים הינה באחריותך הבלעדית! במידה ולא ישלחו כל המסמכים הנדרשים לא תוכל להתקבל למלגה.


להגשת בקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgot@sederot.muni.il

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות