לוגו עיריית אור יהודה

עיריית אור יהודה - טופס בקשת מלגה

תשפ"ג


כל הנכתב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

סטודנט יקר,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגות עיריית אור יהודה.

א. זכאים להגיש בקשה

 • סטודנט אזרח ישראל או תושב קבע.
 • סטודנט תושב אור יהודה (על פי ספח תעודת זהות בפועל), המתגורר בעיר לפחות 3 שנים.
 • סטודנט הלומד לפחות 12 שעות שבועיות (סטודנט באוניברסיטה הפתוחה הלומד לפחות 4 קורסים בשנה).
 1. זכאים להגיש בקשה למלגת עירייה בשיתוף מפעל הפיס - מלגה על סך 10,000 ₪
  • סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה) המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • סטודנט הלומד לימודי תעודת הוראה המוכרים על ידי המל"ג.
  • סטודנט הלומד לימודי הנדסאים.
  • לימודים בכיתות י"ג – י"ד בחינוך הטכנולוגי על יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
  • לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר על ידי המל"ג.
  • סטודנטים הלומדים לקורסים מתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למעט סטודנטים אשר קיבלו מימון במסגרת תכנית "שוברים".
  • סטודנטים הלומדים בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המתוקצבים על ידי משרד התרבות והספורט.
  • סטודנטים הלומדים הוראה בסמינרים המפוקחים על ידי משרד החינוך.
  • סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי הספר לסיעוד המוכרים על ידי משרד הבריאות.
  • סטודנט המקבל מלגת שכר לימוד נוספת ממפעל הפיס אינו זכאי להגיש בקשה למלגה.
  • לאחר קבלת אישור על המלגה תהיה לכם אפשרות להגדיל את המלגה ב1000 ₪ מטעם "עמותת איילים" על ידי השתתפות בפסטיבל ההתיישבות של איילים בדרום הארץ ב 19-21.10. פרטים נוספים יימסרו למקבלי המלגות.

 2. זכאים להגיש בקשה למלגת עירייה על סך 500 ₪ ללא שעות התנדבות.
  • סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה) המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ב. התחייבות
לקבלת מלגה של 10,000 ₪ בשיתוף מפעל הפיס נדרשת פעילות בקהילה בהיקף של 150 שעות עד יולי 2023.
סטודנטים שאין באפשרותם לתרום לקהילה יקבלו מלגה על סך 500 ש"ח.
יובהר כי אין אפשרות לבצע התנדבות חלקית וכי סטודנט אשר לא יעמוד בכל תנאי קבלת המלגה במצטבר לרבות ביצוע מלוא שעות ההתנדבות, תישלל זכאותו לקבלת מלגה והוא מתחייב להשיב כל סכום אשר שולם לו.

השתתפות באירועי מרכז צעירים עבור מילגאים עשויה להיות תנאי לקבלת המלגה.
חובת נוכחות בטקס המלגות השנתי.

ג. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט כאן
 2. על הסטודנט המגיש בקשה למלגה על סך 10,000 ₪ להוריד טופס הצהרת פעיל חברתי - לקרוא, למלא בכתב יד בלבד ולחתום*.
  *את הטופס החתום יהיה ניתן להעלות בשלב הגשת הבקשה באיזור האישי שלך. נא לא לשלוח את הטופס במייל.
 3. על הסטודנט המגיש בקשה למלגה על סך 500 ₪ להוריד טופס הצהרת מלגת עירייה - לקרוא, למלא בכתב יד בלבד ולחתום.
 4. סטודנט אשר ספח תעודת הזהות שלו ניתן לאחר התאריך 1.9.2019, נדרש להוסיף תמצית רישום אוכלוסין ממשרד הפנים.
  ניתן להפיק תמצית רישום אוכלוסין באתר האינטרנט של משרד הפנים בקשה לקבלת תמצית ממרשם האוכלוסין.
  האישור מגיע בדואר לאחר שבועיים מרגע הגשת הבקשה.
 5. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 5 מ"ב (5000KB)
 6. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים!
שים/י לב שכל הפרטים שהזנת בטופס הבקשה נכונים, בדוק היטב שכתובת המייל והטלפון שהזנת עדכניים ומדוייקים - שכן אלו ישמשו אותנו ליצירת קשר איתך.
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט".
לאחר מכן יש ללחוץ על "שלח/י בקשה" ולהמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:"
לאחר קבלת הודעה זו באפשרותך לצרף מסמכים נוספים לפי הצורך.
במקביל לשליחת הבקשה יתקבל אצלך מייל המאשר את הגשת הבקשה.

להגשת בקשה לחץ כאן

לפרטים נוספים באתר עיריית אור יהודה: מלגות לסטודנטים

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgasys.oy@gmail.com
היכנסו לדף הפייסבוק של מרכז קזז לצעירים עשו לייק ותהיו מעודכנים בכל הנושאים הקשורים אליכם

כל הנכתב למעלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לכל המגדרים.

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות