מרכז הצעירים ועיריית אשקלון - מלגה פיס 2

תש"פ

לוגו מרכז צעירים אשקלון

סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת אשקלון.

שימו לב:
 1. סטודנט שנרשם למלגת פיס של מרכז הצעירים ועיריית אשקלון - תש"פ בתקופת ההרשמה הקודמת (שהתקיימה בין התאריכים: 15/07/2019 עד 12/08/2019) אך מעוניין לשנות את בחירתו לאחת מ- 4 תכניות המלגה המוצעות כאן, רשאי להירשם למלגה זו. הרשמה למלגה זו תבטל את הרשמתך למלגת הפיס הקודמת
 2. סטודנט שנרשם למלגת פיס של מרכז הצעירים ועיריית אשקלון - תש"פ (בתקופת ההרשמה שהתקיימה בין התאריכים: 15/07/2019 עד 12/08/2019) ואינו רוצה לשנות את תכנית המלגה שבחר, לא נדרש להירשם שוב במסגרת מלגה זו.
א. זכאים להגיש בקשה
תושבי אשקלון הגרים בעיר לפחות בשנתיים האחרונות
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
סטודנטים הלומדים במסלול להנדסאים
מורים לתואר שני

סטודנטים המקבלים מלגה בשנה זו מגורם אחר במסגרת או במימון מפעל הפיס ו/או שלוחותיו אינם רשאים להגיש בקשה למלגה
סטודנטים הלומדים במסגרת העתודה האקדמית לפני שירות צבאי אינם רשאים להגיש בקשה למלגה

לנוחיותך רשימת תכניות המלגה המוצעות כאן

ב. התחייבות
המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע פעילות קהילתית בעיר אשקלון בהיקף של 50-130 שעות בשנה כתלות במלגה
השתתפות בראיון על ידי ועדה קבלה

ג. הכנת המסמכים

 1. לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט כאן
 2. הנחיות להכנת המסמכים:
  • שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
  • נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
  • נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 7.5 מ"ב (7500KB)
 3. אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!
ד. הגשת הבקשה
יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט"
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים:"
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים
במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשהלהגשת בקשה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgot@ashkelon.muni.il

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ

הצהרת נגישות